KATSAN LIVING SECURITY

ความปลอดภัยที่มาพร้อม ความสะดวกสบาย
นวัตกรรมที่เหนือกว่าการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อเข้าออกโครงการหมู่บ้าน
ใช้งานง่าย ๆ ผ่าน Application

KATSAN เหนือกว่า ด้วยการใช้ง่ายๆ ผ่าน application

ความปลอดภัยที่มาพร้อม ความสะดวกสบาย นวัตกรรมที่เหนือกว่าการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์
เพื่อเข้าออกโครงการหมู่บ้าน ใช้งานง่ายๆ ผ่าน Application
การันตีคุณภาพด้วยรางวัล Innovation International Awards 2021 สาขา Product Category

International-innovation-award2021
e-stamp-feature

E STAMP

สะดวกสบาย ไม่ต้องหา
ตราประทับให้วุ่นวาย

pre-register-feature

PRE REGISTER

เอกสิทธิ์ สำหรับคนพิเศษ
เข้าออกโครงการ

EMERGENCY

มั่นใจ มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ
เรียก Taxi, เรียก รปภ., แจ้งตำรวจ
แก้ปัญหา 24 ชั่วโมง

katsan-on-sw
Notification-katsan

SMART NOTIFICATION

ปลอดภัยด้วยระบบการ
แจ้งเตือน ที่เหนือกว่า

car-directory-feature

CAR DIRECTORY

ไร้ความกังวล เคลียร์ปัญหารถ
ที่จอดขวาง

DO NOT DISTURB

ไร้คนกวนใจ เมื่อต้องการ
ความเป็นส่วนตัว

katsan-on-sw
e-stamp-feature

E STAMP

สะดวกสบาย ไม่ต้องหา ตราประทับให้วุ่นวาย

Notification-katsan

SMART NOTI

ปลอดภัยด้วยระบบการ แจ้งเตือน ที่เหนือกว่า

pre-register-feature

PRE REGISTER

เอกสิทธิ์ สำหรับคนพิเศษ เข้าออกโครงการ

car-directory-feature

CAR DIRECTORY

ไร้ความกังวล เคลียร์ปัญหารถ ที่จอดขวาง

EMERGENCY

มั่นใจ มีเจ้าหน้าที่คอยช่วย แก้ปัญหา 24 ชั่วโมง

DO NOT DISTURB

ไร้คนกวนใจ เมื่อต้องการ ความเป็นส่วนตัว

KATSAN LIVING SECURITY
ความปลอดภัยที่มาพร้อมความสะดวกสบาย

KATSAN LIVING SECURITY
ความปลอดภัยที่มาพร้อม
ความสะดวกสบาย

Play Video

จุดเด่นของระบบ KATSAN

เทียบกับระบบอ่านป้ายทะเบียน LPR ทั่วไป

โครงการที่มีระบบ KATSAN

Grande-Pleno-AP

ต้องการให้เราติดต่อกลับ