times
search
times

ทะเบียนซีดจาง นำไปเคลือบใหม่ ฟรี! ถึงสิ้นปี 64

license-plate-colorless

📣 รู้หรือไม่ ป้ายทะเบียนรถซีด จาง สามารถนำไปเคลือบสีใหม่ได้ ฟรี!

.
แผ่นป้ายในหมวด “3กก-4กฆ” กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
.
ซึ่งป้ายทะเบียนซีดจางอาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ หรือพบว่าสาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี
.
แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจากสาเหตุอื่น หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิม โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท
.
อย่าปล่อยให้ป้ายทะเบียนซีดจาง เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังส่งผลต่อการมองเห็นและการอ่านป้ายทะเบียนอีกด้วย
.
💛 โครงการไหนที่ใช้ KATSAN หากปล่อยให้ทะเบียนซีดจาง ไม่สมบูรณ์ หรือมีการดัดแปลง อาจทำให้ไม่สามารถเข้า-ออกโครงการได้สะดวกตามเดิม ดังนั้น เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธีด้วยน้า
.
ขอบคุณที่มาจาก

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

170/39 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105539066251 ชั้น 13
ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110

ดาวน์โหลด

ติดตามเรา